نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

 سوابق تحصیلی

۱. کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه Asia Pacific University
۲. کارشناسی امنیت نرم افزار – دانشگاه Staffordshire University
۳. کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشگاه Asia Pacific University

 مهارت ها

۱. مسلط به فریم ورک NET. و زبان برنامه نویسی VB.NET
۲. مسلط به تکنولوژی ASP.NET WEB FORM
۳. آشنایی کامل با پایگاه داده SQL SERVER
۴. مسلط به طراحی وب JAVASCRIPT ،CSS3 ،HTML5 و BOOTSTRAP
۵. تسلط کامل به نرم افزار PHOTOSHOP
۶. آشنایی با نرم افزار ILLUSTRATOR
۷. تسلط کامل به نرم افزار EXCEL
۸. آشنا به تولید محتوا در فضای وب

 زبان های خارجی

– مسلط به زبان انگلیسی در زمینه های خواندن، نوشتن و مکالمه

  • تابع SUMIF

برای به دست آوردن مجموع مقادیر موجود در یک محدوده در صورت برقرار بودن یک شرط خاص از تابع SUMIF استفاده می شود.

قاعده کلی تابع SUMIF بصورت زیر است.

SUMIF(range, criteria, [sum_range])‎

این تابع ۳ پارامتر دارد، دو پارامتر اول ضروری بوده و سومی اختیاری است.

1rangeاین پارامتر محدوده سلول هایی را شامل می شود که در شرط مورد ارزیابی قرار می گیرند.
2criteriaاین پارامتر مشخص کننده شرط تابع می باشد. این شرط می تواند بصورت اعداد، متن، عبارت منطقی، و یا دیگر توابع بیان شود.
3sum_rangeاین پارامتر مشخص کننده محدوده ای است که در صورت برقرار بودن شرط باید با یکدیگر جمع شوند.

فرض کنیم در شیت داده ها باید مجموع مبلغ دریافتی برای افراد متاهل و مجرد یک سازمان را به طور جداگانه محاسبه کنیم.

تابع SUMIF − w3blog.irتصویر ۱ − بانک اطلاعاتی کارمندان یک سازمان

در سلول J15 کلیک کرده و تابع SUMIF را برای به دست آوردن مجموع مبلغ دریافتی کارکنان متاهل تعریف می کنیم. از پنجره Function Arguments برای درک بهتر تابع استفاده می کنیم.

تابع SUMIF − w3blog.irتصویر ۲ − تعریف تابع SUMIF

پارامتر range

برای این پارامتر باید محدوده ستون وضعیت که مشخص کننده متاهل بودن یا مجرد بودن کارکنان میباشد را انتخاب کنیم، از این رو برای این پارامتر محدوده C2:C16 را انتخاب می کنیم.

پارامتر criteria

برای این پارامتر رشته متاهل را در داخل " " می نویسیم، پس باید نتیجه بگیریم که رشته «متاهل» در ستون وضعیت شرط این تابع می باشد.

پارامتر sum_range

در این پارامتر محدوده ستون مبلغ دریافتی را باید انتخاب کنیم تا تابع مبالغ دریافتی که مقدار وضعیت آنها برابر با «متاهل» بوده را با هم جمع کند. برای این پارامتر محدوده H2:H16 را انتخاب می کنیم. سپس به روی OK کلیک کرده تا عملیات انجام شده ثبت گردد.

برای محاسبه مجموع مبلغ دریافتی کارکنان مجرد نیز باید به همین صورت عمل کنیم با این تفاوت که برای پارامتر criteria باید رشته «مجرد» را در داخل " " تعریف کنیم.

تصویر زیر نتیجه تابع SUMIF برای محاسبه مجموع دریافتی کارکنان متاهل و مجرد را نشان می دهد.

تابع SUMIF − w3blog.irتصویر ۳ − نتیجه تابع SUMIF

با کنار هم قرار دادن تمامی پارامترها شکل ظاهری تابع به صورت زیر می باشد.

  • SUMIF(C2:C16,"متاهل",H2:H16)
  • SUMIF(C2:C16,"مجرد",H2:H16)