نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

 سوابق تحصیلی

۱. کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه Asia Pacific University
۲. کارشناسی امنیت نرم افزار – دانشگاه Staffordshire University
۳. کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشگاه Asia Pacific University

 مهارت ها

۱. مسلط به فریم ورک NET. و زبان برنامه نویسی VB.NET
۲. مسلط به تکنولوژی ASP.NET WEB FORM
۳. آشنایی کامل با پایگاه داده SQL SERVER
۴. مسلط به طراحی وب JAVASCRIPT ،CSS3 ،HTML5 و BOOTSTRAP
۵. تسلط کامل به نرم افزار PHOTOSHOP
۶. آشنایی با نرم افزار ILLUSTRATOR
۷. تسلط کامل به نرم افزار EXCEL
۸. آشنا به تولید محتوا در فضای وب

 زبان های خارجی

– مسلط به زبان انگلیسی در زمینه های خواندن، نوشتن و مکالمه

  • تابع SUMIF

برای به دست آوردن مجموع مقادیر موجود در یک محدوده در صورت برقرار بودن یک شرط خاص از تابع SUMIF استفاده می شود.

قاعده کلی تابع SUMIF بصورت زیر است.

SUMIF(range, criteria, [sum_range])‎

این تابع ۳ پارامتر دارد، دو پارامتر اول ضروری بوده و سومی اختیاری است.

 پارامتر range: این پارامتر محدوده سلول هایی را شامل می شود که در شرط مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 پارامتر criteria: این پارامتر مشخص کننده شرط تابع می باشد. این شرط می تواند بصورت اعداد، متن، عبارت منطقی، و یا دیگر توابع بیان شود.

 پارامتر sum_range: این پارامتر مشخص کننده محدوده ای است که در صورت برقرار بودن شرط باید با یکدیگر جمع شوند.

فرض شود در ورک شیت داده ها باید مجموع مبلغ دریافتی برای افراد متاهل و مجرد یک سازمان به طور جدا گانه محاسبه شود.

تابع w3blog.ir - SUMIF

در سلول J15 کلیک کرده و تابع SUMIF را برای به دست آوردن مجموع مبلغ دریافتی کارکنان متاهل تعریف می کنیم. از پنجره Function Arguments برای درک بهتر تابع استفاده می کنیم.

تابع w3blog.ir - SUMIF

برای پارامتر range باید محدوده ستون وضعیت که مشخص کننده متاهل بودن یا مجرد بودن کارکنان میباشد انتخاب شود، از این رو برای این پارامتر محدوده C2:C16 را انتخاب می کنیم. برای پارامتر criteria رشته متاهل در داخل " " می نویسیم، پس باید نتیجه گرفت که رشته «متاهل» در ستون وضعیت شرط این تابع می باشد. در پارامتر sum_range محدوده ستون مبلغ دریافتی باید انتخاب شود تا تابع مبالغ دریافتی که مقدار وضعیت آنها برابر با «متاهل» بوده را با هم جمع کند. برای این پارامتر محدوده H2:H16 را انتخاب می کنیم. به روی OK کلیک کرده تا عملیات انجام شده ثبت گردد.

محاسبه مجموع مبلغ دریافتی کارکنان مجرد نیز به همین صورت انجام می پذیرد با این تفاوت که برای پارامتر Criteria باید رشته «مجرد» را در داخل " " تعریف کرد.

تابع w3blog.ir - SUMIF

تصویر زیر نمایان گر نتیجه تابع SUMIF برای محاسبه مجموع دریافتی کارکنان متاهل و مجرد میباشد.

تابع w3blog.ir - SUMIF

با کنار هم قرار دادن تمامی پارامترها شکل ظاهری تابع به صورت زیر می باشد.

تابع w3blog.ir - SUMIF