نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، گرافیک و فناوری اطلاعات فعالیت دارم.

  • روش‌های چسباندن داده‌ها

در اکسل می‌توانیم چند رشته متنی، چند سلول یا نتیجه چند فرمول را با هم ترکیب کرده و آن را تبدیل به یک رشته کنیم. با استفاده از عملگر رشته‌ای، توابع Concatenate یا Concat می‌توانیم مقدار چند سلول را باهم ترکیب کرده و آنها را با یکدیگر ادغام کنیم.

روش اول: عملگر رشته‌ای

برای اینکه داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کنیم می‌توانیم از عملگر رشته‌ای & استفاده کنیم. مثلا می‌خواهیم با استفاده از تابع Vlookup با وارد کردن شماره پرسنلی نام و نام خانوادگی هر فرد را جستجو، با هم ترکیب کرده و در یک سلول فراخوانی کنیم. فرمول زیر را در سلول B13 تعریف می‌کنیم. این فرمول شامل 3 بخش می‌باشد که با & ترکیب می‌شوند.

=VLOOKUP(A13,A2:C11,2,0)&" "&VLOOKUP(A13,A2:C11,3,0)

چسباندن داده‌ها با عملگر رشته‌ای

چسباندن داده‌ها با عملگر رشته‌ای

بیشتر بخوانید: روش‌های محاسبه تاریخ

روش دوم: تابع Concatenate

تابع Concatenate جزء توابع رشته‌ای می‌باشد که دو یا چند رشته را با هم ترکیب کرده و تبدیل به یک رشته می‌کند.

ساختار تابع

CONCATENATE(text1,[text2],...)
آرگومانشرح
text1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل رشته، عدد، یا آدرس سلول باشد.
text2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل رشته‌ها، اعداد، یا آدرس سلول‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Concatenate

ویژگی‌های تابع

  1. اگر آرگومانی شامل محدوده باشد خطا #Value! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
  2. اگر آرگومان‌های دارای مقادیر رشته‌ای درون "" قرار نداشته باشند خطا #Name! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم نام و نام خانوادگی هر فرد را با هم ترکیب کنیم. تابع Concatenate را در سلول C2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این تابع سلول A2 و B2 را با هم ترکیب کرده، یک فاصله (Space) بین آنها قرار داده و رشته نیما آریان‌پور را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند. سلول C2 را با استفاده از ویژگی AutoFill برای دیگر افراد درگ می‌کنیم.

=CONCATENATE(A2," ",B2)

چسباندن داده‌ها با تابع Concatenate

چسباندن داده‌ها با تابع Concatenate

بیشتر بخوانید: روش‌های محاسبه زمان

روش سوم: تابع Concat

تابع Concat جزء توابع رشته‌ای می‌باشد که دو یا چند رشته را با هم ترکیب کرده و تبدیل به یک رشته می‌کند. این تابع جایگزین تابع Concatenate می‌باشد.

ساختار تابع

CONCAT(text1,[text2],...)
آرگومانشرح
text1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل رشته، عدد، آدرس سلول، نام یا محدوده باشد.
text2−254اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل رشته‌ها، اعداد، آدرس سلول‌ها، نام‌ها یا محدوده‌ها تا حداکثر 254 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Concat

ویژگی‌های تابع

  1. اگر مجموع رشته‌های ترکیب شده در نتیجه تابع بیشتر از 32767 کاراکتر باشند خطا #Value! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.
  2. اگر آرگومان‌های دارای مقادیر رشته‌ای درون "" قرار نداشته باشند خطا #Name! به عنوان نتیجه تابع برگردانده می‌شود.

تفاوت توابع Concatenate و Concat در انتخاب محدوده برای آرگومان‌های آنها است. در تابع Concatenate امکان انتخاب محدوده برای آرگومان‌ها وجود ندارد، اما در تابع Concat می‌توانیم برای هر آرگومان محدوده‌های مختلفی را در نظر بگیریم.

مثال

فرض کنید می‌خواهیم نام، نام خانوادگی و شماره پرسنلی هر فرد را با هم ترکیب کنیم. تابع Concat را در سلول D2 به صورت زیر تعریف می‌کنیم. این تابع به ترتیب سلول‌های B2، C2 و A2 را با هم ترکیب کرده، یک فاصله (Space) بین مقدار سلول های B2 و C2 قرار داده، مقدار سلول A2 را با یک فاصله (Space) از مقدار سلول C2 درون پرانتز گذاشته و رشته نیما آریان‌پور (4109) را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند. سلول D2 را با استفاده از ویژگی AutoFill برای دیگر افراد درگ می‌کنیم.

=CONCAT(B2," ",C2," (",A2,")")

چسباندن داده‌ها با تابع Concat

چسباندن داده‌ها با تابع Concat