نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

  • تابع COUNTBLANK

تابع COUNTBLANK جز توابع شمارشی محسوب شده که برای شمارش سلول های خالی مورد استفاده قرار می گیرد.

تابع COUNTBLANK سلول های خالی در یک محدوده مشخص را شمارش کرده و تعداد شمارش شده را به عنوان نتیجه تابع برمیگرداند. شکل تابع COUNTBLANK به صورت زیر می باشد.

COUNTBLANK(range)

پارامتر range می تواند یک محدوده مشخص مانند A1:A50 و یا یک سلول مانند A5 باشد. تابع COUNTBLANK تعداد سلول هایی را که در محدوده مشخص شده خالی باشند را شمارش کرده و نتیجه را برمیگرداند، سلول هایی که دارای مقدار باشند در محاسبات این تابع شمارش نخواهد شد.

برای مثال تابع COUNTBLANK را برای ستون A و B بصورت جدا گانه تعریف می کنیم.

ستون A

=COUNTBLANK(A1:A5)

ستون B

=COUNTBLANK(B1:B5)

تابع COUNTBLANK − w3blog.irتصویر ۱ − شمارش سلول های خالی توسط تابع COUNTBLANK

اگر مقدار سلولی را برابر با "" قرار دهیم توسط تابع COUNTBLANK به عنوان سلول خالی شمارش خواهد شد چون این مقدار یک رشته خالی را برمیگرداند.

نتیجه تابع برای سلول A7 برابر با صفر خواهد بود زیرا هیچ سلول خالی در این محدوده وجود ندارد. اما در سلول B7 نتیجه آن برابر با ۲ خواهد بود چون سلول های B3 و B4 در این محدوده خالی هستند و توسط تابع COUNTBLANK شمارش می شوند.