نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

  • تابع SUM

یکی از پرکاربردترین و مهم ترین توابع نرم افزار اکسل تابع SUM میباشد. کار تابع SUM جمع کردن عددهایی میباشد که به عنوان ورودی برای این تابع تعریف میکنیم. در صورتیکه بخواهیم مجموع چند سلول را به دست بیاوریم از تابع SUM استفاده میکنیم.

از تابع SUM برای جمع زدن مقادیر مختلف استفاده می شود و بطور کلی این تابع به شکل زیر تعریف می شود.

SUM(number1, [number2], ...)

این تابع تمام پارامترهایی را که به آن داده می شود را جمع می کند و در صورتیکه پارامتر به شکل یک محدوده مانند A1:A50 تعریف شود تمام سلولهای موجود در آن محدوده را با هم جمع میکند. در صورتیکه در محدوده انتخابی، سلولی فاقد مقدار عددی باشد آن سلول در محاسبات لحاظ نخواهد شد. اولین پارامتر در تابع SUM ضروری بوده و دیگر پارامترها اختیاری هستند، این تابع می تواند تا ۲۵۵ پارامتر را در خود جای دهد.

بطور مثال میتوانیم در سلول های B2 ،B1 و B3 سه عدد به دلخواه وارد کرده و با نوشتن عبارت های زیر سه عدد را با یکدیگر جمع کرد.

=۱+۲+۳

=B1+C1+D1

اما راحترین روش این است که با تعریف تابع SUM و انتخاب محدوده مورد نظر، مجموع سه عدد را به دست آورد. تابع SUM را میتوان بصورت زیر در یک سلول دلخواه تعریف کرد.

=SUM(B1:D1)

تابع SUM − w3blog.irتصویر ۱ − تعریف تابع SUM