نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، گرافیک و فناوری اطلاعات فعالیت دارم.

  • خطاهای فرمول‌نویسی

اگر در فرمول یا تابع اشکالی وجود داشته باشد، با خطاهای مختلفی روبه‌رو می‌شویم. آشنایی با نوع خطایی که با آن مواجه هستیم به ما کمک می‌کند تا علت آن را متوجه شویم. بنابراین باید با انواع خطاهای فرمول‌نویسی و علت ایجاد آنها آشنا شویم.

در جدول 1 انواع خطاهای فرمول‌نویسی را بررسی می‌کنیم.

خطاشرح
#Value!اگر متغییرهای تابع از جنس مورد نظر نباشند. مثلا یک آرگومان به جای عدد به یک رشته ارجاع داده شده است.
#Num!اگر تابع با یک عدد غیرمجاز مواجه شود.
#Name?اگر نام تابع به درستی وارد نشده باشد، رشته بین "" قرار نگرفته باشد یا پرانتزهای خالی مربوط به تابع فراموش شده باشند.
#Null!اگر دو محدوده سلول مشترکی نداشته باشند یا به جای عملگرهای ریاضی از فاصله (Space) استفاده شده باشد.
#N/A!اگر مقداری برای تابع وجود نداشته باشد. (Not Available)
#Ref!اگر سلول مرجع استفاده شده در تابع، وجود نداشته یا حذف شده باشد.
#Div/0!اگر عددی بر صفر یا یک سلول خالی تقسیم شده باشد.

انواع خطاهای متداول در اکسل

مثال اول: خطا #Value!

اگر در یک فرمول، نوع متغییر نادرست باشد خطا #Value! رخ می‌دهد.

خطا #Value! در تخصیص نادرست متغییر

خطا #Value! در تخصیص نادرست متغییر

مثال دوم: خطا #Num!

اعداد منفی ریشه دوم ندارند، بنابراین اگر جذر عدد منفی گرفته شود خطا #Num! رخ می‌دهد.

خطا #Num! در جذر عدد منفی

خطا #Num! در جذر عدد منفی

مثال سوم: خطا #Name?

اگر در یک فرمول، نام تابع به درستی وارد نشده باشد خطا #Name? رخ می‌دهد.

خطا #Name? در ثبت اشتباه نام تابع

خطا #Name? در ثبت اشتباه نام تابع

مثال چهارم: خطا #Null!

اگر در یک تابع، بین محدوده‌ها اشتراکی وجود نداشته باشد خطا #Null! رخ می‌دهد.

خطا #Null! هنگام عدم وجود اشتراک بین محدوده‌ها

خطا #Null! هنگام عدم وجود اشتراک بین محدوده‌ها

مثال پنجم: خطا #N/A!

اگر در یک فرمول، مقدار مورد نظر برای جستجو در محدوده جستجو وجود نداشته باشد، خطا #N/A! رخ می‌دهد.

خطا #N/A! هنگام عدم وجود مقدار مورد نظر برای جستجو در محدوده جستجو

خطا #N/A! هنگام عدم وجود مقدار مورد نظر برای جستجو در محدوده جستجو

مثال ششم: خطا #N/A!

اگر سلولی که به یک فرمول ارجاع داده شده است حذف گردد خطا #Ref! رخ می‌دهد.

خطا #Ref! هنگام حذف سلول مرجع در فرمول

خطا #Ref! هنگام حذف سلول مرجع در فرمول

مثال هفتم: خطا #Div/0!

اگر عددی بر صفر یا سلول خالی تقسیم شود خطا #Div/0! رخ می‌دهد.

خطا #Div/0! هنگام تقسیم عدد بر صفر

خطا #Div/0! هنگام تقسیم عدد بر صفر

پس از آشنایی با انواع خطا و علت آنها، به کمک توابع مدیریت خطا می‌توانیم از ایجاد آنها جلوگیری کنیم.