نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

  • توابع LEFT و RIGHT

از توابع متنی LEFT و RIGHT میتوانیم جهت استخراج تعداد خاصی از کاراکتر ها در یک سلول استفاده کنیم. برای مثال می توان چند رقم اول شماره موبایل و یا چند رقم آخر کد ملی افراد را با کمک این توابع استخراج نمود. در واقع این توابع، از یک رشته، یک تعداد کاراکتر را نگه داشته و بقیه را حذف می کند.

تابع LEFT

با استفاده از تابع LEFT میتوان تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ یک عبارت رو جدا کرد. برای مثال می توان ۳ رقم سمت چپ یک شماره موبایل را با کمک این تابع استخراج نمود. قاعده کلی تابع LEFT به صورت زیر است.

LEFT(text, [num_char])

پارامتر text

این پارامتر عبارتی که قرار است کاراکترهای سمت چپ آن را جدا کنیم را مشخص می کند. این پارامتر می تواند یک عدد، یک متن و یا حتی یک تابع باشد.

پارامتر num_char

این پارامتر مشخص میکند که چه تعداد کاراکتر باید از سمت چپ پارامتر اول جدا شود. مقدار این پارامتر باید بزرگتر یا برابر با صفر باشد، درصورتیکه مقدار این پارامتر را صفر در نظر بگیریم عبارت " " به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود و یا به عبارتی دیگر هیچ کاراکتری انتخاب نمیشود. در صورتی که مقدار این پارامتر از طول عبارت پارامتر اول بیشتر یا برابر با آن باشد پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود. تعیین این پارامتر اختیاری بوده و در صورتی که این پارامتر تعیین نشود مقدار پیش فرض ۱ برای آن در نظر گرفته شده و اولین کاراکتر سمت چپ پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود.

تابع RIGHT

این تابع کاملا کاربردی شبیه به تابع LEFT دارد با این تفاوت که برخلاف تابع LEFT، تابع RIGHT بخشی از کاراکترهای سمت راست یک متن و یا یک عدد را جدا می کند. قاعده کلی تابع RIGHT به صورت زیر است.

RIGHT(text, [num_char])

پارامتر text

این پارامتر عبارتی که قرار است کاراکترهای سمت راست آن را جدا کنیم را مشخص می کند. این پارامتر می تواند یک عدد، یک متن و یا حتی یک تابع باشد.

پارامتر num_char

این پارامتر مشخص میکند که چه تعداد کاراکتر باید از سمت راست پارامتر اول جدا شود. مقدار این پارامتر باید بزرگتر یا برابر با صفر باشد، درصورتیکه مقدار این پارامتر را صفر در نظر بگیریم عبارت " " به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود و یا به عبارتی دیگر هیچ کاراکتری انتخاب نمیشود. در صورتی که مقدار این پارامتر از طول عبارت پارامتر اول بیشتر یا برابر با آن باشد پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود. تعیین این پارامتر اختیاری بوده و در صورتی که این پارامتر تعیین نشود مقدار پیش فرض ۱ برای آن در نظر گرفته شده و اولین کاراکتر سمت راست پارامتر اول به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود.

فرض کنیم در سلول A1 عبارت w3blog.ir را وارد کرده ایم و می خواهیم در سلول A2 دو کاراکتر سمت چپ و در سلول A3 دو کاراکتر سمت راست را استخراج کنیم. ابتدا در سلول A2 تابع LEFT و در سلول A3 تابع RIGHT را تعریف می کنیم.

=LEFT(A1,2)

=RIGHT(A1,2)

تابع LEFT و RIGHT − w3blog.irتصویر ۱ − خروجی توابع LEFT و RIGHT

تابع LEFT دو کاراکتر سمت چپ که w3 بوده و تابع RIGHT دو کاراکتر سمت راست که ir بوده را از رشته w3blog.ir استخراج می کند.

کاربرد توابع LEFT و RIGHT

در اکسل توابع متنی قابلیت ترکیب بالایی دارند، بطور مثال می توان کاراکترهای یک سلول را تا قبل از یک کاراکتر خاص جدا کرد. فرض کنیم یک سری داده از جنس نام و نام خانوادگی افراد که با یک فاصله از یکدیگر جدا شده اند را داریم و میخواهیم نام افراد را از عبارت اصلی جدا کنیم. برای انجام اینکار باید ابتدا مکان فاصله (Space) را پیدا کرده و سپس با کمک تابع LEFT نام را جدا کنیم.

=LEFT(A2,FIND(" ",A1))

تابع LEFT و RIGHT − w3blog.irتصویر ۲ − جدا کردن کاراکترهای یک سلول تا قبل از یک کاراکتر خاص

پارامتر text

این پارامتر را برابر با سلول A2 که نام و نام خانوادگی بوده و قرار است کاراکتر های سمت چپ آن را جدا کنیم قرار می دهیم.

پارامتر num_char

این پارامتر را برابر با تابع زیر قرار میدهیم. این تابع شماره کاراکتر فاصله (Space) در سلول نام و نام خانوادگی را نشان می دهد.

FIND(" ",A1)

در این مثال با ترکیب تابع LEFT و FIND نام فرد از سلول نام و نام خانوادگی استخراج می شود.

بیشتر بخوانید