نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

  • تابع IFERROR

مبحث مدیریت خطا در اکسل از اهمیت زیادی برخوردار است و بوجود آمدن هر خطا در توابع صرفا به دلیل اشکال در تابع نبوده و هر خطا معنی متفاوتی دارد. با آشنایی کامل به توابع مدیریت خطا میتوانیم پس از شناسایی نوع خطا در صورت بروز آن در خروجی توابع، به جای نمایش خطا یک عبارت خاص یا یک رشته خالی نمایش داده شود. از جمله توابع مدیریت خطا میتوانیم به تابع IFERROR اشاره کنیم.

بطور کلی تابع IFERROR از یک قاعده کلی پیروی می کند.

IFERROR(value, value_if_error)

۱valueاین پارامتر مشخص کننده سلول یا تابعی است که ممکن است خروجی خطا داشته باشد.
۲value_if_errorدرصورتیکه پارامتر اول با خطا مواجه شود این پارامتر نمایش داده می شود.

فرض کنیم با استفاده از تابع VLOOKUP قصد داریم مقادیری را جستجو کنیم، اما اگر مقدار مورد جستجو در محدوده جستجو وجود نداشته باشد تابع با خطا مواجه خواهد شد.

تابع IFERROR − w3blog.irتصویر ۱ − بروز خطا در خروجی تابع VLOOKUP

با استفاده از تابع IFERROR میخواهیم به جای نشان دادن خطا، یک عبارت خاص را نمایش دهیم. در سلول B3 کلیک کرده و تابع IFERROR را تعریف می کنیم.

=IFERROR(VLOOKUP($B$1,'داده ها'!A:H,2,FALSE),"پیدا نشد")

برای سلول های B4 تا B7 همین کار را تکرار می کنیم.

تابع IFERROR − w3blog.irتصویر ۲ − مدیریت خطا با استفاده از تابع IFERROR

در واقع با اینکار اکسل بجای تمامی مقادیر خطا، مقداری را که در تابع IFERROR تعریف کردیم جایگزین میکند.