نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

 سوابق تحصیلی

۱. کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه Asia Pacific University
۲. کارشناسی امنیت نرم افزار – دانشگاه Staffordshire University
۳. کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشگاه Asia Pacific University

 مهارت ها

۱. مسلط به فریم ورک NET. و زبان برنامه نویسی VB.NET
۲. مسلط به تکنولوژی ASP.NET WEB FORM
۳. آشنایی کامل با پایگاه داده SQL SERVER
۴. مسلط به طراحی وب JAVASCRIPT ،CSS3 ،HTML5 و BOOTSTRAP
۵. تسلط کامل به نرم افزار PHOTOSHOP
۶. آشنایی با نرم افزار ILLUSTRATOR
۷. تسلط کامل به نرم افزار EXCEL
۸. آشنا به تولید محتوا در فضای وب

 زبان های خارجی

– مسلط به زبان انگلیسی در زمینه های خواندن، نوشتن و مکالمه

  • تابع IF

نرم افزار اکسل از توابع بسیار زیادی جهت اهداف گوناگون تشکیل شده است، از جمله این توابع می توان به تابع IF اشاره نمود، این تابع جزء توابع منطقی اکسل محسوب می شود. تابع IF یک شرط را برقرار کرده و بسته به اینکه شرط برقرار باشد یا خیر مقادیر متفاوتی را به عنوان نتیجه تابع برمیگرداند.

قاعده کلی تابع IF بصورت زیر می باشد:

IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

پارامترهای تابع IF

پارامتر logical_test

در این پارامتر شرط تابع تعیین میشود. این پارامتر میتواند یک عدد، مقدار یک سلول یا یک عبارت شرطی مانند A1>۵ باشد.

پارامتر value_if_true

در صورتیکه شرط تعیین شده در پارامتر اول برقرار باشد، این پارامتر به عنوان نتیجه تابع برگردانده میشود. این پارامتر میتواند یک مقدار عددی ساده تا یک محاسبه پیچیده باشد.

پارامتر value_if_false

اگر شرط تعیین شده در پارامتر اول درست نباشد مقدار این پارامتر به عنوان نتیجه تابع برگردانده میشود. تعیین این پارامتر اختیاری بوده و اگر این پارامتر تعیین نشود و شرط تعیین شده در پارامتر اول هم صحیح نباشد عبارت False به عنوان نتیجه تابع در سلول قرار داده می شود.

در تابع IF پارامتر دوم و سوم اختیاری می باشد و دلیل آن این است که اگر برای این پارامترها مقداری را در نظر نگیریم، خروجی تابع به ترتیب به ازای برقرار بودن و نبودن شرط True و False خواهد بود.

فرض کنیم میخواهیم مبلغی به عنوان حق عائله مندی برای کارمندان متاهل یک سازمان در نظر بگیرم، پس در اینجا باید یک شرط برقرار کرده که اگر شخص x متاهل بود آن مبلغ برایش در نظر گرفته شده و اگر مجرد بود مبلغی در نظر گرفته نشود. در ابتدا ستونی با عنوان وضعیت برای مشخص نمودن وضعیت تاهل افراد ایجاد نموده و همچنین به یک ستون دیگر به عنوان حق عائله مندی نیاز خواهیم داشت. باید مبلغ مشخص شده برای عائله مندی را در یک سلول جداگانه تعریف کنیم. تصویر زیر یک دید کلی از داده های مورد نیاز را نشان میدهد.

تابع IF − w3blog.irتصویر ۱ − لیست منابع انسانی سازمان

برای کارمند ۱ در سلول F2 تابع را با کمک پنجره Function Arguments تعریف می کنیم.

تابع IF − w3blog.irتصویر ۲ − تعریف تابع IF

تعیین شرط

پارامتر logical_test را برابر با مقدار زیر قرار میدهیم.

B2="متاهل"

B2 همان سلول وضعیت برای کارمند ۱ می باشد و باید کلمه متاهل را حتما در داخل دابل کوتیشن "" بنویسیم. پس در شرط خود سلول B2 را برابر مقدار «متاهل» قرار دادیم.

تعیین مقدار تابع در صورت برقرار بودن شرط

پارامتر value_if_true را برابر سلول H2 که همان مقدار مبلغ عائله مندی است قرار می دهیم.

$H$2

این مقدار باید یک مرجع مطلق باشد، با انتخاب H2 در قسمت value_if_true و زدن کلید F4 میتوانیم آنرا مطلق کنیم. پس تا اینجا نتیجه می گیریم اگر شرطی که برقرار کرده بودیم درست بود مقدار سلول H2 را به ما نشان دهد.

تعیین مقدار در صورت برقرار نبودن شرط

پارامتر value_if_false را برابر با مقدار زیر قرار می دهیم.

۰

این بدین معنی است که اگر شرط ما نادرست بود مقدار ۰ به عنوان نتیجه تابع برگردانده شود. سپس برای ثبت عملیات بروی OK کلیک می کنیم.

تابع IF − w3blog.irتصویر ۳ − محاسبه حق عائله مندی

برای دیگر کارمندان میتوانیم ابتدا سلول F2 را انتخاب کرده و با کلیک بروی مربع کوچک در قسمت پایین سمت چپ سلول و درگ کردن آن، این تابع را برای دیگر کارمندان کوپی کنیم.

تابع IF − w3blog.irتصویر ۴ − درگ کردن فرمول

این تابع مقدار مبلغ عائله مندی را برای تمامی کارمندانی که متاهل بودند لحاظ کرده و برای کارمندان مجرد هیچ مقداری را در نظر نگرفت.