نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

 سوابق تحصیلی

۱. کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه Asia Pacific University
۲. کارشناسی امنیت نرم افزار – دانشگاه Staffordshire University
۳. کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشگاه Asia Pacific University

 مهارت ها

۱. مسلط به فریم ورک NET. و زبان برنامه نویسی VB.NET
۲. مسلط به تکنولوژی ASP.NET WEB FORM
۳. آشنایی کامل با پایگاه داده SQL SERVER
۴. مسلط به طراحی وب JAVASCRIPT ،CSS3 ،HTML5 و BOOTSTRAP
۵. تسلط کامل به نرم افزار PHOTOSHOP
۶. آشنایی با نرم افزار ILLUSTRATOR
۷. تسلط کامل به نرم افزار EXCEL
۸. آشنا به تولید محتوا در فضای وب

 زبان های خارجی

– مسلط به زبان انگلیسی در زمینه های خواندن، نوشتن و مکالمه

  • توابع LARGE ،MIN ،MAX و SMALL

در این مطلب ۴ تابع کاربردی LARGE ،MIN ،MAX و SMALL مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تابع MAX

این تابع بزرگترین مقدار عددی در یک محدوده را به دست می آورد. تابع MAX به طور پیش فرض دارای یک پارامتر Number بوده که می تواند تا ۲۵۵ پارامتر متغییر باشد. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

MAX(number1, [number2], ...)

تابع MIN

این تابع کوچکترین مقدار عددی در یک محدوده را به دست می آورد. تابع MIN به طور پیش فرض دارای یک پارامتر Number بوده که می تواند تا ۲۵۵ پارامتر متغییر باشد. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

MIN(number1, [number2], ...)

تابع LARGE

این تابع یک متغیر k-th که باید یک عدد باشد را گرفته و k مین مقدار بزرگ یک محدوده را به دست می آورد. تابع LARGE دو پارامتر به عنوان ورودی میگیرید. پارامتر array مشخص کننده محدوده عددی بوده و پارامتر k در واقع مشخص کننده k مین عدد بزرگ در پارامتر اول است. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

LARGE(array, k)

تابع SMALL

این تابع یک متغیر k-th که باید یک عدد باشد را گرفته و k مین مقدار کوچک یک محدوده را به دست می آورد. تابع SMALL دو پارامتر به عنوان ورودی میگیرید. پارامتر array مشخص کننده محدوده عددی بوده و پارامتر k در واقع مشخص کننده k مین عدد کوچک در پارامتر اول است. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

SMALL(array, k)

فرض کنید از لیست کارکنان و مبلغ درآمد ماهیانه آنها در یک سازمان می خواهیم بیشترین درآمد، کمترین درآمد، بالاترین و پایین ترین درآمد که در رده دوم قرار دارند را محاسبه کنیم، بنابراین از توابع کاربردی که توضیح داده شد استفاده خواهیم کرد.

تابع LARGE ،MIN ،MAX و SMALL − w3blog.irتصویر ۱ − محدوده داده ها

تعریف توابع

تابع MAX

در سلول F13 کلیک کرده و تابع MAX را تعریف می کنیم.

=MAX(D2:D16)

این تابع بالاترین پرداختی که مربوط به کارمند ۶ می باشد را به دست می آورد.

تابع MIN

در سلول F14 کلیک کرده و تابع MIN را تعریف می کنیم.

=MIN(D2:D16)

این تابع پایین ترین پرداختی که مربوط به کارمند ۱۴ می باشد را به دست می آورد.

تابع LARGE

در سلول F15 کلیک کرده و تابع LARGE را تعریف می کنیم.

=LARGE(D2:D16,2)

این تابع بیشترین پرداختی که در رده دوم قرار دارد و مربوط به کارمند ۱۰ می باشد را به دست می آورد.

تابع SMALL

در سلول F16 کلیک کرده و تابع SMALL را تعریف می کنیم.

=SMALL(D2:D16,2)

این تابع کمترین پرداختی که در رده دوم قرار دارد و مربوط به کارمند ۱۵ می باشد را به دست می آورد.

تابع LARGE ،MIN ،MAX و SMALL − w3blog.irتصویر ۲ − نتیجه محاسبات توابع LARGE ،MIN ،MAX و SMALL

بیشتر بخوانید