نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

 سوابق تحصیلی

۱. کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه Asia Pacific University
۲. کارشناسی امنیت نرم افزار – دانشگاه Staffordshire University
۳. کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشگاه Asia Pacific University

 مهارت ها

۱. مسلط به فریم ورک NET. و زبان برنامه نویسی VB.NET
۲. مسلط به تکنولوژی ASP.NET WEB FORM
۳. آشنایی کامل با پایگاه داده SQL SERVER
۴. مسلط به طراحی وب JAVASCRIPT ،CSS3 ،HTML5 و BOOTSTRAP
۵. تسلط کامل به نرم افزار PHOTOSHOP
۶. آشنایی با نرم افزار ILLUSTRATOR
۷. تسلط کامل به نرم افزار EXCEL
۸. آشنا به تولید محتوا در فضای وب

 زبان های خارجی

– مسلط به زبان انگلیسی در زمینه های خواندن، نوشتن و مکالمه

  • توابع LARGE ،MIN ،MAX و SMALL

در این مبحث چهار تابع کاربردی LARGE ،MIN ،MAX و SMALL مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تابع MAX

این تابع بزرگترین مقدار عددی در یک محدوده را به دست می آورد. تابع MAX به طور پیش فرض دارای یک پارامتر Number بوده که می تواند تا ۲۵۵ پارامتر متغییر باشد. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

MAX(number1, [number2], ...)‎

تابع MIN

این تابع کوچکترین مقدار عددی در یک محدوده را به دست می آورد. تابع MIN به طور پیش فرض دارای یک پارامتر Number بوده که می تواند تا ۲۵۵ پارامتر متغییر باشد. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

MIN(number1, [number2], ...)‎

تابع LARGE

این تابع یک متغیر k-th که باید یک عدد باشد را گرفته و k مین مقدار بزرگ یک محدوده را به دست می آورد. تابع LARGE دو پارامتر به عنوان ورودی میگیرید. پارامتر Array مشخص کننده محدوده عددی بوده و پارامتر K در واقع مشخص کننده k مین عدد بزرگ در پارامتر اول است. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

LARGE(array, k)‎

تابع SMALL

این تابع یک متغیر k-th که باید یک عدد باشد را گرفته و k مین مقدار کوچک یک محدوده را به دست می آورد. تابع SMALL دو پارامتر به عنوان ورودی میگیرید. پارامتر Array مشخص کننده محدوده عددی بوده و پارامتر K در واقع مشخص کننده k مین عدد کوچک در پارامتر اول است. قاعده کلی این تابع به صورت زیر است.

SMALL(array, k)‎

فرض شود از لیست کارکنان و مبلغ درآمد ماهیانه آنها در یک سازمان می خواهیم بیشترین درآمد، کمترین درآمد، بالاترین و پایین ترین درآمد که در رده دوم قرار دارند را محاسبه کنیم، از این رو از توابع کاربردی که توضیح داده شد استفاده خواهیم کرد. با توجه به داده های تصویر زیر باید بیشترین درآمد از لیست پرداختی ۱۳۹۷ را به دست آورد. در سلول F4 کلیک کرده و تابع MAX را در این سلول تعریف می کنیم.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

این تابع بیشترین درآمد که مربوط به کارمند ۹ می باشد را به دست می آورد.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

برای به دست آوردن کمترین درآمد از لیست پرداختی ۱۳۹۷ در سلول F5 کلیک کرده و تابع MIN را تعریف می کنیم.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

این تابع کمترین درآمد که مربوط به کارمند ۷ می باشد را به دست می آورد.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

پیش تر توضیح داده شد که تابع Max بیشترین درآمد در پرداختی ۱۳۹۷ را به دست آورد، حال می خواهیم بالاترین درآمد که در رده دوم قرار دارد را بدست آوریم، از این رو باید از تابع LARGE استفاده کنیم. بهتر است برای درک بیشتر این تابع را در سلول F6 و به کمک پنجره Function Arguments تعریف کنیم. تابع LARGE دو مقدار Array و K را می گیرد، در پارامتر Array محدوده پرداختی ۱۳۹۷ را تعریف کرده و برای پارامتر K عدد 2 را در نظر می گیریم.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

این تابع بالاترین درآمد که در رده دوم قرار داشته و مربوط به کارمند ۸ است را به دست می آورد.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

با استفاده از تابع SMALL می توان کمترین درآمد ۱۳۹۷ که در رده دوم قرار دارد را به دست آورد. در سلول F7 این تابع تعریف می کنیم.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

این تابع کمترین درآمد که در رده دوم قرار دارد را در سلول F7 نشان میدهد.

توابع Large ،Min ،Max و w3blog.ir - Small

کمترین درآمد که در رده دوم قرار داشت مربوط به کارمند شماره ۲ می باشد.

بیشتر بخوانید

 فرمول نویسی در اکسل