نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

 • توابع AVERAGE و AVERAGEA

محاسبه میانگین یکی از عملیات پرکاربرد روی داده‌ها به شمار رفته و توابع مختلفی هم برای اینکار در اکسل وجود دارد. از جمله این توابع می‌توان به AVERAGE و AVERAGEA اشاره نمود. با استفاده از این توابع می‌توانیم میانگین یک محدوده یا مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه کنیم.

تابع AVERAGE

تابع AVERAGE جز توابع آماری اکسل بوده و برای محاسبه میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تابع میانگین پارامترهایی که برای آن تعریف شده است را محاسبه می‌کند، در واقع مطابق با فرمول عمل کرده و تمامی پارامترها را با یکدیگر جمع و بر تعدادشان تقسیم می‌کند.

 • =SUM(n)/COUNT(n)

ساختار تابع

 • AVERAGE(number1, [number2], ...)
 • اولین پارامتر در این تابع ضروری بوده و دیگر پارامترها اختیاری هستند.
 • این تابع می‌تواند تا ۲۵۵ پارامتر را در خود جای دهد.
 • سلول‌های خالی و فاقد مقدار عددی در محاسبات لحاظ نخواهند شد.

مثال

فرض کنید می‌خواهیم میانگین محدوده B2:B11 را محاسبه کنیم. تابع AVERAGE را در سلول B12 به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

 • =AVERAGE(B2:B11)

محاسبه میانگین با تابع AVERAGE

تصویر ۱ − محاسبه میانگین با تابع AVERAGE

این تابع سلول‌هایی که دارای مقادیر غیرعددی هستند را در محاسبات لحاظ نکرده و میانگین ۱۸.۳۴ را محاسبه می‌کند.

تابع AVERAGEA

تابع AVERAGEA جز توابع آماری اکسل بوده و برای محاسبه میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تابع مانند تابع AVERAGE میانگین پارامترهایی که برای آن تعریف شده است را محاسبه می‌کند، با این تفاوت که مقادیر غیرعددی هم در محاسبات لحاظ می‌شوند. ساختار تابع AVERAGEA به شکل زیر می‌باشد.

ساختار تابع

 • AVERAGEA(value1, [value2], ...)
 • اولین پارامتر در این تابع ضروری بوده و دیگر پارامترها اختیاری هستند.
 • این تابع می‌تواند تا ۲۵۵ پارامتر را در خود جای دهد.
 • سلول‌های خالی در محاسبات لحاظ نخواهند شد.
 • سلول‌های فاقد مقدار عددی در محاسبات لحاظ خواهند شد و فقط مقدار صفر برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
 • مقادیر منطقی مانند TRUE و FALSE در محاسبات لحاظ خواهند شد، ارزش عددی TRUE برابر با ۱ و ارزش عددی FALSE برابر با صفر خواهد بود.

تفاوت دو تابع AVERAGE و AVERAGEA در این می‌باشد که تابع AVERAGE فقط داده‌های عددی را در میانگین محاسبه کرده ولی تابع AVERAGEA داده‌های غیر عددی را با در نظر گرفتن مقدار صفر نیز در میانگین محاسبه می‌کند.

مثال

فرض کنید می‌خواهیم میانگین محدوده B2:B11 را محاسبه کنیم. تابع AVERAGEA را در سلول B12 به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

 • =AVERAGEA(C2:C11)

محاسبه میانگین با تابع AVERAGEA

تصویر ۲ − محاسبه میانگین با تابع AVERAGEA

این تابع سلول‌هایی که دارای مقادیر غیرعددی هستند را در محسابات لحاظ می‌کند و برای عبارت‌های متنی مقدار صفر را در نظر می‌گیرد و میانگین ۱۴.۶۸ را محاسبه می‌کند.