نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 64

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال 1392 به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، گرافیک و فناوری اطلاعات فعالیت دارم.

  • توابع جایگزین عملگرهای ریاضی

در اکسل معادل برخی از عملگرهای ریاضی توابعی با همان عملکرد وجود دارد، مثل تابع Product ،Sum و Power. کار تابع Sum جمع کردن عددهایی است که به عنوان ورودی برای این تابع تعریف می‌کنیم، تابع Product عمل ضرب کردن را انجام داده و تابع Power عمل به توان رساندن را انجام می‌دهد.

تابع Sum

تابع Sum جزء توابع ریاضی می‌باشد که برای جمع کردن مقادیر عددی چند سلول یا محدوده مختلف از آن استفاده می‌شود.

ساختار تابع

SUM(number1,[number2],...)
آرگومانشرح
number1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل عدد، آدرس سلول، نام یا محدوده‌ باشد.
number2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها، نام‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Sum

ویژگی‌های تابع

  1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار عددی باشند.
  2. مقادیر منطقی و رشته‌های نشان‌دهنده عدد که مستقیما در آرگومان‌ها تعریف شده‌اند محاسبه می‌شوند.
  3. آدرس سلول یا محدوده‌ای که شامل مقادیر منطقی، رشته‌ها یا سلول‌های خالی است، محاسبه نمی‌شوند.
  4. آرگومان‌های دارای خطا یا رشته‌های غیرعددی باعث ایجاد خطا در نتیجه می‌شوند.
مثال

فرض کنید می‌خواهیم در محدوده B2:E2 مجموع اعداد را محاسبه کنیم. با تعریف یکی از فرمول‌های زیر می‌توانیم مقادیر عددی را با یکدیگر جمع کنیم. اما راحت‌ترین روش این است که با استفاده از تابع Sum مجموع مقادیر را به دست آوریم. این تابع را می‌توانیم به چند روش در سلول F2 تعریف کنیم.

=120+160+210+250
=B2+C2+D2+E2
روش اول: اختصاص کل محدوده سلول‌ها در یک آرگومان

می‌توانیم با تعریف محدوده B2:E2 در اولین آرگومان، مجموع مقادیر عددی را به دست آوریم. این فرمول تمامی سلول‌های محدوده B2:E2 را با یکدیگر جمع کرده و عدد 740 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=SUM(B2:E2)

محاسبه مجموع اعداد توسط تابع Sum

محاسبه مجموع اعداد توسط تابع Sum

روش دوم: اختصاص چند محدوده در چند آرگومان

می‌توانیم با تعریف محدوده مورد نظر در چند آرگومان، مجموع مقادیر عددی را به دست آوریم.

=SUM(B2:C2,D2:E2)
روش سوم: اختصاص هر سلول در یک آرگومان

می‌توانیم با تعریف هر یک از مقادیر در یک آرگومان، مجموع مقادیر عددی را به دست آوریم.

=SUM(B2,C2,D2,E2)

در اکسل تابعی برای تفریق اختصاص داده نشده است. برای تفریق می‌توانیم از عملگر تفریق − استفاده کنیم، و یا اینکه اعداد مورد نظر را در -1 ضرب کرده و در تابع Sum قرار دهیم.

تابع Product

تابع Product جزء توابع ریاضی می‌باشد که برای ضرب کردن مقادیر عددی چند سلول یا محدوده مختلف از آن استفاده می‌شود.

ساختار تابع

PRODUCT(number1,[number2],...)
آرگومانشرح
number1اختصاص این آرگومان ضروری بوده و می‌تواند شامل عدد، آدرس سلول، نام یا محدوده‌ باشد.
number2−255اختصاص دیگر آرگومان‌ها اختیاری بوده و می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها، نام‌ها یا محدوده‌‌ها تا حداکثر 255 آرگومان باشند.

آرگومان‌های تابع Product

ویژگی‌های تابع

  1. آرگومان‌ها می‌توانند شامل اعداد، آدرس سلول‌ها‌، نام‌ها یا محدوده‌های دارای مقدار عددی باشند.
  2. مقادیر منطقی و رشته‌های نشان‌دهنده عدد که مستقیما در آرگومان‌ها تعریف شده‌اند محاسبه می‌شوند.
  3. آدرس سلول یا محدوده‌ای که شامل مقادیر منطقی، رشته‌ها یا سلول‌های خالی است، محاسبه نمی‌شوند.
  4. آرگومان‌های دارای خطا یا رشته‌های غیرعددی باعث ایجاد خطا در نتیجه می‌شوند.
مثال

فرض کنید مقدار سلول A1 را برابر با 20 قرار داده‌ایم. تابع Product را به صورت زیر در یک سلول تعریف می‌کنیم، این فرمول تمامی آرگومان‌های اختصاص داده شده را در هم ضرب کرده و عدد 200 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=PRODUCT(2,A1,5)

چون تقسیم معکوس عملیات ضرب عمل می‌کند، تابعی برای تقسیم نیز وجود ندارد. برای تقسیم می‌توانیم از عملگر تقسیم / استفاده کنیم.

تابع Power

تابع Power جزء توابع ریاضی می‌باشد که عمل به توان رساندن را انجام می‌دهد.

ساختار تابع

POWER(number,power)
آرگومانشرح
numberاختصاص این آرگومان ضروری بوده و پایه توان در آن تعیین می‌شود. پایه توان عددی است که به توان آرگومان power می‌رسد.
powerاختصاص این آرگومان ضروری بوده و توان در آن تعیین می‌شود. توان عددی است که آرگومان number را به توان می‌رساند.

آرگومان‌های تابع Power

ویژگی‌های تابع

  1. می‌توان از عملگر توان ^ به جای تابع Power برای توان‌رسانی استفاده کرد.
مثال

فرمول زیر عدد 2 را به توان 4 رسانده و عدد 16 را به عنوان نتیجه برمی‌گرداند.

=POWER(2,4)

مزیت استفاده از این توابع به جای عملگرها این است که مدیریت و دیباگ کردن این توابع راحت‌تر بوده و از نظر عملکرد هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. مثلا عملگر جمع + و تابع Sum نتیجه یکسانی را دارند.