نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه Staffordshire University در رشته علوم کامپیوتر گرایش امنیت و مقطع کارشناسی دانشگاه Asia Pacific University در رشته فناوری اطلاعات هستم. از سال ۱۳۹۲ به ایران برگشتم و به صورت تخصصی در زمینه طراحی وب، طراحی گرافیک و برنامه نویسی NET. فعالیت دارم.

 • تابع SUM

یکی از پرکاربردترین توابع نرم افزار اکسل تابع SUM می‌باشد. کار تابع SUM جمع کردن عددهایی می‌باشد که به عنوان ورودی برای این تابع تعریف می‌کنیم. در صورتیکه بخواهیم مجموع چند سلول را به دست بیاوریم از تابع SUM استفاده می‌کنیم.

تابع SUM

تابع SUM یک تابع ریاضی می‌باشد که برای جمع زدن مقادیر عددی چند سلول یا محدوده مختلف از آن استفاده می‌شود.

ساختار تابع

 • SUM(number1, [number2], ...)
 • اولین پارامتر در این تابع ضروری بوده و دیگر پارامترها اختیاری هستند.
 • این تابع می‌تواند تا ۲۵۵ پارامتر را در خود جای دهد.
 • سلول‌های خالی و فاقد مقدار عددی در محاسبات لحاظ نخواهند شد.

مثال

فرض کنید می‌خواهیم در محدوده B2:E2 مجموع اعداد را محاسبه کنیم. با نوشتن یکی از فرمول‌های زیر می‌توانیم مقادیر عددی را با یکدیگر جمع کنیم.

 • =120+160+210+250
 • =B2+C2+D2+E2

اما راحترین روش این است که با تعریف تابع SUM مجموع مقادیر را به دست آوریم. تابع SUM را می‌توانیم به چند روش در سلول F2 تعریف کنیم.

روش اول

می‌توانیم با تعریف محدوده B2:E2 در اولین پارامتر تابع، مجموع مقادیر عددی را به دست آوریم.

 • =SUM(B2:E2)

محاسبه مجموع اعداد با تابع SUM

تصویر ۱ − محاسبه مجموع اعداد با تابع SUM

این تابع تمامی سلول‌های محدوده B2:E2 را با یکدیگر جمع کرده و عدد ۷۴۰ را به عنوان نتیجه تابع برمی‌گرداند.

روش دوم

می‌توانیم با تعریف محدوده مورد نظر در چند پارامتر از تابع، مجموع مقادیر عددی را به دست آوریم.

 • =SUM(B2:C2,D2:E2)

روش سوم

می‌توانیم با تعریف هر یک از مقادیر در یک پارامتر از تابع، مجموع مقادیر عددی را به دست آوریم.

 • =SUM(B2,C2,D2,E2)

ویژگی AutoSum

با استفاده از ویژگی AutoSum می‌توانیم مجموع مقادیر عددی را بدون تعریف تابع SUM به دست آوریم، در واقع اکسل بصورت خودکار با انتخاب محدوده دارای مقادیر عددی و تعریف تابع SUM مجموع اعداد را محاسبه می‌کند. برای استفاده از این ویژگی ابتدا سلول F2 را انتخاب کرده و سپس به مسیر زیر می‌رویم.

 • Formulas
 • Function Library
 • AutoSum

محاسبه مجموع اعداد با AutoSum

تصویر ۲ − محاسبه مجموع اعداد با AutoSum

ویژگی AutoSum با تشخیص محدوده B2 تا E2 به عنوان مقادیر عددی، تابع SUM را در سلول F2 بصورت خودکار تعریف می‌کند.