نویسنده
درباره نویسنده
بهنام خیرالهی
تعداد پست ها 53

درباره:

 سوابق تحصیلی

۱. کارشناسی فناوری اطلاعات – دانشگاه Asia Pacific University
۲. کارشناسی امنیت نرم افزار – دانشگاه Staffordshire University
۳. کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشگاه Asia Pacific University

 مهارت ها

۱. مسلط به فریم ورک NET. و زبان برنامه نویسی VB.NET
۲. مسلط به تکنولوژی ASP.NET WEB FORM
۳. آشنایی کامل با پایگاه داده SQL SERVER
۴. مسلط به طراحی وب JAVASCRIPT ،CSS3 ،HTML5 و BOOTSTRAP
۵. تسلط کامل به نرم افزار PHOTOSHOP
۶. آشنایی با نرم افزار ILLUSTRATOR
۷. تسلط کامل به نرم افزار EXCEL
۸. آشنا به تولید محتوا در فضای وب

 زبان های خارجی

– مسلط به زبان انگلیسی در زمینه های خواندن، نوشتن و مکالمه

  • آدرس دهی نسبی و مطلق

یکی از مفاهیم بسیار کاربردی در اکسل مبحث آدرس دهی می باشد، در اکسل ۲ نوع آدرس دهی یا مرجع وجود دارد، آدرس دهی نسبی و آدرس دهی مطلق. در این مطلب این دو نوع آدرس دهی را بررسی خواهیم کرد.

آدرس دهی نسبی

فرض میشود در سلول های یک محدوده داده هایی مانند تصویر زیر وجود دارد.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

در سلول B1 عبارت A1+A2 را مینویسیم. اگر این تابع را کوپی كرده و در سلول B2 الحاق شود و یا با استفاده از AutoFill محتوای سلولهای B2 تا B4 پر گردند، اعداد ۵، ۷ و ۴ به ترتیب برای سلولهای B2 تا B4 ظاهر میشوند. حال باید دانست که این اعداد از کجا به دست آمده اند. وقتی در سلول B1 عبارت A1+A2 وارد شود، در حقیقت سلول سمت چپ و یک سلول پایین آن با هم جمع میشوند. پس برای سلول B2، سلول سمت چپ آن یعنی A2 و سلول پایین آن یعنی A3 با هم جمع میشوند كه نتیجه به دست آمده ۵ خواهد بود. برای سلولهای بعدی هم به همین ترتیب محاسبات انجام میشود. به این نوع آدرس دهی، آدرس دهی نسبی گفته میشود زیرا که نسبت به مكان هر سلول، تابع سلول تغییر پیدا می کند و در حقیقت تابع سلول B2 عبارت A2+A3 خواهد بود.

آدرس دهی مطلق

در این آدرس دهی با کوپی کردن تابع در هر سلولی، تابع تغییر پیدا نمی کند. فرض شود میخواهیم افزایش درآمد ماهیانه کارمندان یک سازمان در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ محسابه کرده و قرار است ۱۰% به درآمد ماهیانه هر شخص نسبت به سال قبل اضافه کنیم.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

به طور معمول می بایست بصورت زیر عمل کرد.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

برای دیگر کارمندان باید سلول C2 را کوپی کرده و یا با استفاده از AutoFill محتوای سلول های C2 تا C11 پر می کنیم، نتیجه اینکار به صورت زیر خواهد بود.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

تغییرات صورت گرفته فقط برای کارمند ۱ اعمال می شود، چون ستون D برای دیگر کارمندان تهی بوده و هیچ مقداری را بر نمیگرداند.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

اکسل به طور خودکار سلول D3 را به عنوان درصد افزایش درآمد انتخاب کرده و چون این سلول تهی می باشد همان پرداختی سال ۱۳۹۶ را بر می گرداند. ساده ترین راه حل این است که ۱۰% را در تمام سلول های ستون D وارد کنیم، اما راه حل اصولی تر استفاده از آدرس دهی مطلق می باشد. برای انجام این کار بروی سلول C2 کلیک کرده و مقدار D2 را انتخاب کرده و با زدن کلید F4 میتوان مقدار D2 را به یک مرجع مطلق تبدیل کرد.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

برای دیگر کارمندان باید سلول C2 را کوپی کرده و یا با استفاده از AutoFill محتوای سلول های C2 تا C11 پر می کنیم، نتیجه اینکار به صورت زیر خواهد بود.

آدرس دهی نسبی و مطلق - w3blog.ir

در حقیقت با استفاده از آدرس دهی مطلق میتوان از داده یک سلول برای تمامی محسابات در سلول های بعدی در اکسل استفاده کرد.