آخرین نوشته ها
www.w3blog.ir | توابع SMALL ،LARGE ،MIN ،MAX و MEDIAN

توابع SMALL ،LARGE ،MIN ،MAX و MEDIAN

نرم افزار اکسل از توابع بسیار زیادی جهت اهداف گوناگون تشکیل شده است، از جمله این توابع می توان به تابع IF اشاره نمود، این تابع جزء توابع منطقی اکسل محسوب می شود. تابع IF یک شرط را برقرار کرده و بسته به اینکه شرط برقرار باشد یا خیر مقادیر متفاوتی را به عنوان نتیجه تابع برمیگرداند.

 • 1397/10/03
 • 156 بازدید
www.w3blog.ir | توابع COUNTA ،COUNT و COUNTBLANK

توابع COUNTA ،COUNT و COUNTBLANK

شمارش تعداد سلول‌ها در اکسل جزء یکی از مسائل پرکاربرد بشمار می‌رود. با استفاده از توابع شمارشی می‌توان سلول‌ها را فارغ از مقادیری که در آن قرار گرفته شمارش کرد، مثل شمارش تعداد اعداد، سلول‌های پر و سلول‌های خالی. در اکسل توابع شمارشی تحت عنوان‌های COUNTA ،COUNT و COUNTBLANK شناخته می‌شوند.

 • 1397/10/03
 • 187 بازدید
www.w3blog.ir | توابع AVERAGE و AVERAGEA

توابع AVERAGE و AVERAGEA

محاسبه میانگین یکی از عملیات پرکاربرد روی داده‌ها به شمار رفته و توابع مختلفی هم برای اینکار در اکسل وجود دارد. از جمله این توابع می‌توان به AVERAGE و AVERAGEA اشاره نمود. با استفاده از این توابع می‌توانیم میانگین یک محدوده یا مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه کنیم.

 • 1397/10/02
 • 160 بازدید
www.w3blog.ir | تابع SUM

تابع SUM

یکی از پرکاربردترین توابع نرم افزار اکسل تابع SUM می‌باشد. کار تابع SUM جمع کردن عددهایی می‌باشد که به عنوان ورودی برای این تابع تعریف می‌کنیم. در صورتیکه بخواهیم مجموع چند سلول را به دست بیاوریم از تابع SUM استفاده می‌کنیم.

 • 1397/09/29
 • 147 بازدید
www.w3blog.ir | عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی

عملگرها علامت یا نشانه‌هایی هستند که نوع محاسبات را در یک فرمول مشخص می‌کنند. عملگرهایی را که می‌توانیم در فرمول‌ها به کار ببریم به ۴ دسته تقسیم می‌شوند. عملگرهای ریاضی، رشته‌ای، منطقی و آدرس سلول‌ها.

 • 1397/09/29
 • 220 بازدید
www.w3blog.ir | آدرس‌دهی سلول‌ها

آدرس‌دهی سلول‌ها

یکی از مهمترین دلایل کاربرد نرم‌افزار اکسل قدرت بالای آن در تعریف توابع و انجام محاسبات است. فرمول‌‌ها عبارات محاسباتی یا مقایسه‌ای هستند که روی مقادیر عددی یا رشته‌ای با کمک عملگرها، عملیاتی را انجام می‌دهند.

 • 1397/09/29
 • 247 بازدید
www.w3blog.ir | بکارگیری AutoFill و ایجاد لیست خودکار

بکارگیری AutoFill و ایجاد لیست خودکار

یکی از قابلیت‌های کاربردی نرم افزار اکسل ویژگی AutoFill یا پرکردن سلول‌ها بصورت خودکار می‌باشد. با استفاده از این ویژگی می‌توانیم یک سری داده را بصورت خودکار با استفاده از یک الگوی خاص ایجاد کنیم.

 • 1397/09/28
 • 248 بازدید

2019 © www.w3blog.ir - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top